Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway er et sykkelritt som finner sted hvert år nord for Polarsirkelen. Rittet ble først gjennomført i 2013 og har siden vært avholdt hvert år med stor suksess. Inspirasjon til å arrangere Arctic Race ble hentet fra arrangører av Tour de Andørja med et øye til Tour de France. Ideen, drømmen og målet var å skape et minst like stort landeveis-ritt i Nord-Norge.

En populær begivenhet

Hit kommer syklister fra eliten og rittet klassifiseres av UCI (Union Cycliste Internationale) som et 2.HC etapperitt. De to første årene var rittkategorien 2.1. Interessen var økende allerede fra start med syv påmeldte lag det første året og ni det andre. Arrangør fra Tour de France, ASO, ble engasjert i Arctic Race og dette har hatt stor betydning for publisiteten og den store suksessen. Etter oppgraderingen i 2015 har antall påmeldte lag vært stigende i enda større grad enn tidligere.

I tillegg til at oppgraderingen fikk stor betydning for rittet og regionen, fikk det også større ringvirkninger i form av at publisiteten økte. TV-bilder ble sendt ut til verden og effekten merkes ved økt interesse for hele Norge som reisemål.

Rittets oppsett

Lengde på etappene varierer fra år til år. Siste år varierte etappene fra ca. 150 km til 185 km, med totalt 680 km fordelt over fire etapper. Rittet inkluderer flere forskjellige konkurranser. Det konkurreres og gis pengepremier for seier sammenlagt, etappeseiere, beste rytter under 25 år, beste klatrerytter, den mest aggressive rytter for hver etappe og for beste lag sammenlagt. Poeng samles underveis i alle etapper.

Rytterne premieres med poeng gjennom å gjennomføre hver etappe, vinne en eller flere av de tre innlagte spurter underveis i hver etappe og samle klatrepoeng gjennom å vinne en eller flere av de 12 klatreetappene i løpet av det totale racet. Blå trøye går til den som leder sammenlagt, hvit trøye går til beste rytter under 25 år, rød trøye går til vinner av rittets klatreetapper og grønn trøye går til den som har flest poeng fra spurter og seiere.

Det vakreste sykkelrittet i verden

Landskapet som syklistene skal gjennom er fantastisk. Veiene snirkler seg langs Nordnorske fjorder og tar syklistene over bakker og fjell. Det er for mange en stor naturopplevelse å delta, og rittet går for å være det vakreste sykkelrittet i verden. Dette trekker store horder av tilskuere. Fellesskapet rundt arrangementet gjør at det er en opplevelse å være blant publikum. Stemningen er stor og tilskuere kan oppleve mer enn sykkelsport langs løypa hvor de kan oppleve forskjellig slags aktiviteter, kunst og underholdning.

Lokalbefolkningen som berøres av sykkelrittet sørger for positivt liv og røre disse dagene. Lokale små og store bedrifter kommer ut med sine tilbud og lager markedsplass og festplass i gatene. Lag og foreninger engasjeres til å vise seg frem og til å engasjere gjester. Dette gjør at det blir en ekstra fin opplevelse å være tilskuer til sykkelrittet. Det gir også lokale bedrifter en stor mulighet for positiv markedsføring. Kanskje er det nettopp de som blir vist på TV i Kina! I tillegg erfares det at rittet skaper et utrolig stort samhold og engasjement både blant de som involverer seg og de som er på sidelinjen som tilskuere. Det levendegjør regionen og gir en effekt som kan merkes i lang tid. Og når det ene rittet er over, kan forberedelsene til neste års arrangement begynne.

Dersom du lurer på om dette er noe å legge inn som plan for ferien, trenger du ikke lure mer. Legg det inn i aktivitetskalenderen og planlegg noen feriedager i vårt vakre landskap. Ta del i den fantastiske feststemningen som oppstår og vær velkommen! Arctic Race of Norway 2018 arrangeres fra 8. til 12. august.